Ζελέ

ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΖΕΛΕ

1. ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ – ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΤΗΣ

2. ΑΝΤΛΙΑ

3. ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ (ΑΥΤΟΜΑΤΗ Ή ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ)

4. ΚΛΕΙΣΤΙΚΗ (ΑΥΤΟΜΑΤΗ Ή ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ)

5. ΕΤΙΚΕΤΕΖΑ ( ΑΥΤΟΜΑΤΗ Ή ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ)