Ορυκτέλαια

ΓΡΑΜΜΗ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ

1. ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ

2. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΙΞΕΡ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ

3. ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ,

5. ΓΚΡΟΥΠ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

6. ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

7. ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ