Όσπρια - ξηροί καρποί

ΓΡΑΜΜΗ ΟΣΠΡΙΩΝ - ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ

1. ΑΝΕΒΑΤΟΡΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2. ΚΑΘΕΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

3. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΞΟΔΟΥ