Ζαχαροζύμαρο

ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΗΣ

1. ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΗΣ

2. ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΗΣ

3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΕΣ