Μέλι

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΙΟΥ

1. ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ ΤΗΞΗΣ

2. ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

3. ΔΙΠΛΟΠΥΘΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΜΟΝΕΑΣ

4. ΑΕΡΟKINHΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΛΙΟΥ

5. ΦΙΛΤΡΟ ΜΕΛΙΟΥ

6. ΔΙΠΛΟΠΥΘΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΗΡΕΜΙAΣ

7. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΜΕ ΙΚΡΙΩΜΑ

8A. ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ  ΜΕΛΙΟΥ ΜΕ ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΗ ΒΑΖΩΝ

8. ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΙΟΥ (ΑΥΤΟΜΑΤΗ Ή ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ)

9. ΕΤΙΚΕΤΕΖΑ (ΑΥΤΟΜΑΤΗ Ή ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ)

10. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ Ή ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ

11. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ

12. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ

13. ΛΑΝΤΖΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗ Ή ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

14A. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ ΒΑΖΩΝ

14B. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ ΒΑΖΩΝ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΛΑΘΙΑ

15. ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΙΚΑΚΙΑ